КВМ Инженеринг
Пожарогасителни, пожароизвестителни и охранителни системи - София ,Гео милев, Слатина, Редута

Пожарна техника и оборудване

 

  1. Доставка на нови, монтаж,годишна профилактика и поддръжка на преносими пожарогасители:
  • СО2, водопенни,прахови;
  • издаване на стикери и протоколи за проверката съгласно Наредбата.
  1. Доставка и монтаж на противопожарни врати.
  2. Доставка и монтаж и поддръжка  на противодимни люкове и завеси – автоматика