КВМ Инженеринг
Пожарогасителни, пожароизвестителни и охранителни системи - София ,Гео милев, Слатина, Редута

Системи за пожарогасене

Проектиране, доставка и монтаж и привеждане в работно състояние на системи за пожарогасене с аерозолни обемни газове. 

Целта на системите за пожарогасене е инсталацията да се включи веднага, за да започне да гаси максимално бързо възникналия пожар. 

Аерозолното пожарогасене е една от най-новите разработки в областта. 

Аерозолното пожарогасене дава възможност за обезпечаване на пожарна сигурност в гаражи, вили, апартаменти, сервизи, складове и много други обекти. 

Фирмата предлага:

  • проектиране;
  • консултации;
  • изпълнение;
  • обучение;
  • техническа поддръжка и сервизно обслужване.

Системите за пожарогасене са една от най-важните инсталации в една сграда, затова при проектирането, не бива да се правят никакви компромиси.