КВМ Инженеринг
Пожарогасителни, пожароизвестителни и охранителни системи - София ,Гео милев, Слатина, Редута

Системи за пожароизвестяване

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в работно състояние на системи за пожароизвестяване. 

Този вид системи са основен елемент за превенция на пожар. Основна цел на системата е да сигнализира при възможно най-ранен етап при евентуален пожар. 

Системите за пожароизвестяване биват:

  • конвенционални;
  • адресируеми.

Конвенционалните системи откриват пожара и сигнализират за него, но не локализират неговото място. Точно затова са подходящи за по-малки обекти, при които зоната може да бъде обходена бързо и пожарът да бъдат открит. Адресируемите системи локализират точното място на възникване на пожара. 

Системите за пожароизвестяване се изпълняват от обучени специалисти.