КВМ Инженеринг
Пожарогасителни, пожароизвестителни и охранителни системи - София ,Гео милев, Слатина, Редута

Сервиз и поддръжка на пожароизвестителни системи

 

Проектиране, доставка, монтаж и привеждане в работно състояние, конкретно за всеки обект се изготвя техническо задание за изграждане на ПИС, съгласувано с инвеститора и съответната пожарна служба за избор на ПИС ,а именно:

 • конвенционална;
 • адресируема.

Гаранционно и абонаментно - техническо обслужване/АТО/ 

Извършва се задължително всеки месец по специално изготвен график за:

 • тестване на датчиците със спрей имитиращ дим;
 • проба на сирени, изпълнителни механизми, оповестителни системи;
 • издават се протоколи и се води дневник с резултатите от проверките.

Избор на ПИС от водещите фирми, съгласувано с клиента за ниско или високобюджетна техника:

 • HOCHIKI;
 • BOSCH;
 • UNIPOS;
 • MAG;
 • Dmtex;
 • KENTEK.