КВМ Инженеринг
Пожарогасителни, пожароизвестителни и охранителни системи - София ,Гео милев, Слатина, Редута

ПРЕДАВАНЕ НА ИЗОТОПИ ОТ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ - КАТО РАДИОАКТИВЕН ОТПАДЪК /РАО/

 

Демонтаж, транспорт и предаване на РАО за „погребване”: издаване на заявления, договори, протоколи и документ за отписване на отчет от АЯР. /Агенция за ядрено регулиране/. 

Примерни често срещани изотопи от стари пожароизвестители:

  • тип MHG103/ Чехия/- изотоп Америций 241;
  • тип 70130 /ГДР/ -изотоп Криптон 85;
  • тип РИД-1, РИД-6М, КИ-1/Русия/ -Плутоний 235;
  • тип ПЙД, ПИЙД-21/България/- Америций 241 и др.