КВМ Инженеринг
Пожарогасителни, пожароизвестителни и охранителни системи - София ,Гео милев, Слатина, Редута

Видеонаблюдение

Предлагаме проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение. Те са основен елемент от съвременните комплексни системи за сигурност. 

Процедурата при изграждането и монтажа на системите включва следните етапи: 

  • оглед на обекта;
  • консултация;
  • предоставяне на оферта;
  • подписване на договор за изграждане;
  • изграждане на системата;
  • предаване.

Системи за видеонаблюдение са съобразени с всички действащи в страната нормативни документи. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти.