КВМ Инженеринг
Пожарогасителни, пожароизвестителни и охранителни системи - София ,Гео милев, Слатина, Редута

Изготвяне на досие с документи за пожарна безопасност на обектите

 

Включва задължително изискванията от” Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.” издадена от ГДПАБЗН – МВР.