КВМ Инженеринг
Пожарогасителни, пожароизвестителни и охранителни системи - София ,Гео милев, Слатина, Редута

Газ сигнализация

 

Доставка, монтаж и пуск на система за газ детекция. 

Монтира се обикновено в подземни гаражи и складове – при достигане на концентрация на вредни газове. Датчик подава сигнал към централа и изпълнителен механизъм, който включва отдимяване с вентилатор и сирена от фирмите: COFEM; OLDHAM.